На седници Скупштине Mеђународног института за науку о синтеровању, одржане 11. 11. 2017. године усвојен је следећи:

 

ОСНИВАЧКИ АКТ

МЕЂУНАРОДНОГ ИНСТИТУТА ЗА НАУКУ О СИНТЕРОВАЊУ

 

НАЗИВ ОСНОВАНОГ УДРУЖЕЊА:

МЕЂУНАРОДНИ ИНСТИТУТ ЗА НАУКУ О СИНТЕРОВАЊУ

 

ДАТУМ И МЕСТО ОСНИВАЊА:

11. 11. 2017. год. у Београду

 

СЕДИШТЕ:

Кнез Михаилова 35, Бeоград


ОСНИВАЧИ СУ ПОТПУНО ПОСЛОВНО СПОСOБНА ЛИЦА:

Драгољуб Ускоковић

Моштаничка 121, Мала Моштаница, општина Обреновац, Београд, Србија

Војислав Митић

Адреса: Дрварска 015/1/ПР/1, општина Савски Венац, Београд, Србија

Оливера Милошевић

Адреса: Нова 109 015, општина Палилула, Београд, Србија

Зоран Николић

Адреса: Византијски Булевар 008/1/25, општина Ниш, Ниш, Србија


ОБЛАСТ ЦИЉЕВА:

  • Светска платформа сазнања о науци о синтеровању, у којој је МИНС флексибилно међународно научно тело, које представља базу обједињавања свих научних сазнања.
  • Међународна сарадња ради свеобухватног унапређења науке о синтеровању.

ЦИЉЕВИ:

  • Промоција фундаменталних достигнућа у теорији, науци и технологији синтеровања, као и у сродним областима науке о материјалима, физике и хемије чврстог стања, физичке хемије међуповршина и у другим фундаменталним наукама које проучавају процес синтеровања.
  • Унапређење сазнања и научних постулата у науци о синтеровању;
  • Међународна сарадња институција и удружења научника заинтересованих за проблеме науке о синтеровању и њихово ангажовање на решавању истих.

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ СУ:

Драгољуб Ускоковић, Моштаничка 121, Мала Моштаница, општина Обреновац, Београд, Србија

Војислав Митић, Дрварска 015/1/ПР/1, општина Савски Венац, Београд, Србија